Maszyny do produkcji palet

Maszyny dla przemyslu drzewnego

Maszyny dla przemyslu papierniczego

Zbijarka do palet na gwoździe koletowane (łączone)
Zbijarka do palet na gwoździe luzem
Linia do zbijania palet o wydajności 300 palet / 1h
Uniwersalna maszyna do obcinania naroży palet
Linia do układania palet EUR o wymiarach 800x1200 oraz 1000x1200
Uniwersalna linia do układania palet
Frezarko-wypalarko-obcinarka do palet
Wypalarko-obcinarka do palet EUR o wymiarach 800x1200 oraz 1000x1200
Urządzenie do cięcia wsporników palet
Wypalarka wsporników do palet
Zbijarka do palet na gwoździe luzem
Maszyna w każdorazowym cyklu zbija gotową paletę oraz spodnie deski wraz ze wspornikami do następnej palety. Do obsługi maszyny wymaganych jest dwóch pracowników. Maszyna może współpracować z pozostałymi maszynami do obcinania naroży, frezowania spodnich desek, wypalania oznaczeń oraz układania palet. Wówczas do całej linii produkcji palet nie jest wymagana większa liczba pracowników.
Przeznaczenie: Maszyna przeznaczona jest do zbijania palet drewnianych.
Wydajność: do 120 palet / 1h
Napięcie: 380 V
Moc: 13,5 kW
Powietrze: 1000 litrów / 1min
Wymiary: 3300 x 2500 x 3300 mm
Masa: 3000 kg
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Vector", ul. Obozowa 60a, 62-800 Kalisz, tel. 062 757 21 46, vector@vector-luczak.pl
© ingraf 2024 r.